Litteratur i brug

Normalpris 348,00 kr

♥♥♥♥♥ Jes Stein Pedersen, Politiken
"Befrielsesaktionen har været en realitet i lang tid, men nogle gange skal der en markant bogudgivelse til for at slå fast, at en ny virkelighed faktisk har indfundet sig. At den gamle verden er ved at falde, og at en ny er ved at rejse sig (...) 
Virkeligheden har overhalet det akademiske litteraturpolitis dekreter, for der er naturligvis ikke nogen modsætning mellem at nyde litteraturen for dens egen skyld, mens man samtidig erfarer, hvad den udretter i forhold til ens egne følelser og forståelser og den fælles kultur. Kan en litterært vellykket digtsamling om opvækst i en ghetto bidrage til samfundsdebatten? Ja. Kan en vidnesbyrdroman om vold mod piger og kvinder i Kurdistan ’bruges’ af sine læsere? Ja. Vokser litteraturens stadige udforskning af, hvad det vil sige at være menneske, ind i diverse professioner og vidensfelter? Ja. Luk fortryllelsen ind (...)
’Litteratur i brug’ sparker ikke en enkelt pointe ud over rampen, men rummer en lærd, veloplagt og inspirerende buket af undersøgelser, som peger på et enormt uudnyttet potentiale i litteraturen, men også på meget af det, der allerede er i gang."

★★★★★ Svend Skriver, Kristeligt Dagblad
Ny antologi af Anne-Marie Mai er en milepæl i dansk litteraturforskning (...)
Det er sjældent, at man bliver emotionelt grebet af at læse litteraturvidenskabelige tekster, men det er faktisk tilfældet her (...)
En helstøbt og imponerende bog, som man vil vende tilbage til igen og igen.


Litteratur i brug tilbyder et kalejdoskopisk blik på forskellige former for anvendelse af litteratur. Hvordan kan nutidig fiktion og poesi fungere som dynamiske aktører i dansk og skandinavisk kulturliv – hvad er det litteraturen gør? Hvordan er forbindelserne mellem litteratur og et forskelligt udvalg af institutioner og erhverv? Hvordan bruges litteraturen af for eksempel kirken eller i socialt arbejde? Inden for jura og politisk debat, eller i uddannelsen af læger? Hvordan undervises der i litteratur i skolen, og er der nye muligheder? Og hvad kan vi lære af diskussioner om litteratur inden for psykologi og sociologi? Sideløbede hermed diskuteres bredt begrebet brug, eksisterende definitioner af litteratur og behovet for nye teorier og metoder.

Litteratur i brug er en introduktion til aktuelle debatter og tendenser i litterære studier, herunder den voksende interesse for at få litteraturstudierne ud af et dødvande og gøre dem mere åbne for at forbinde sig med andre områder, at bidrage til andre felter og til det offentlige liv.
Niels Bohr professor Rita Felski, Syddansk Universitet/University of Virginia indleder bogen, og bidragene forholder sig alle til Felskis banebrydende tænkning og værker inden for feltet.

Papirklip til omslag: Simon Væth

INDHOLD
Rita Felski
FORORD

Anne-Marie Mai
INDLEDNING

Lars Handesten
LITTERATUR I BRUG
Litteraturens samfundsmæssige status og en status over litteraturens brugere

Jon Helt Haarder 43
BRUGSTYVERI
Teori, metode og det litterære faktums uregerlighed

Dan Ringgaard
BRUGSLÆSNING PÅ CAFFE DANTE

Nikolaj Elf, Tina Høegh og Vibeke Christensen
BRUG AF LITTERATUR I SKOLE OG UNDERVISNING

Johanne Gormsen Schmidt
”OVERFLØDIGGØR FORTOLKNINGSTRANGEN”
Nye læsestrategier og ny litteratur

Anne-Marie Mai
ORD, DER KAN BRUGES
Om poetiske aktører i Naja Marie Aidts
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog

Camilla Schwartz
FORFATTEREN SOM LÆSER
Litteratur i brug hos Karl Ove Knausgård, Tomas Espedal og Pablo Llambías

Tue Andersen Nexø
SANDHEDEN ER ENKEL OG KRIGERISK
Engageret litteratur og den politiske brug af det særligt litterære

Karen-Margrethe Simonsen
MANDEN, DER SKREV SIG UD AF FÆNGSLET
Om rettens brug af historier og historier om menneskerettigheder

Patrick Fessenbecker, Klaus Petersen og Bryan Yazell
IDE, INSPIRATION ELLER ILLUSTRATION?
Når samfundsforskere bruger litteraturen

Anders Juhl Rasmussen og Anita Wohlmann
NARRATIVER OG EMPATI
Brugen af litteratur i narrativ medicin

Mogens Lindhardt
BRUG AF LITTERATUR I FOLKEKIRKEN

Svend Brinkmann
BRUG AF LITTERATUR KULTURPSYKOLOGISK SET

Marie-Elisabeth Lei Holm
”JEG VIL BARE GERNE LÆSE OM ÉN, DER ER KOMMET
UD AF DET HER SHIT”
Brug af litteratur i socialt arbejde


Du vil måske også kunne lide