Om os

Indsendelse af manuskript
Du er altid velkommen til at indsende fag- eller skønlitterære manuskripter.

Manuskripter modtages pr. mail på manus(@)forlagetspring.dk. Vi beder dig vedlægge oplysninger om dig selv og en beskrivelse af manuskriptet. Husk også at vedlægge kontaktoplysninger (adresse, email og evt. telefonnummer).

Ved modtagelsen af et manuskript vil du modtage en mailbekræftelse på, at vi har modtaget det. Normalt bestræber vi os på at tage stilling til videre forløb evt. udgivelse i løbet af cirka 12 uger.

På grund af den overvældende mængde af skønlitterære uopfordrede manuskripter, som vi modtager, må vi beklage at svartiden desværre p.t. er betydeligt forlænget.


Peer review og procedurer
Forlaget Springs procedure vedr. peer review forarbejde inden antagelse til udgivelse af videnskabelige udgivelser.

Forlagets daglige videnskabelige redaktion varetages af tre faguddannede (inden for humaniora) forlagsredaktører, samt en lang række eksterne fagkonsulenter.

Alle indsendte manuskripter vurderes i første omgang internt og sendes – for så vidt de findes egnede – til ekstern anonym peer review hos én til to konsulenter med særlig faglig ekspertise (indland og udland, på minimum Ph.d-forskningsniveau) inden for pågældende område.

Herefter tilretter/ omskriver pågældende forfatter manus ud fra peer review og forlagets anvisninger.

Endelig underkastes det tilrettede manus en nøje gennemlæsning og korrektur – selvfølgelig i forhold til almindelige korrekturfejl – men i særdeleshed med henblik på akademisk validitet i forhold til citater, henvisninger, kildeangivelser mm.

Forlaget Spring satser på:

• det højeste faglige niveau i videnskabelige publikationer

• videnskabsformidling til en bred læserskare (især gennem tidsskriftet SPRING, som tillige er peer reviewed efter samme retningslinjer som beskrevet ovenfor).

• videnskabelige publikationer af og samarbejde med forskere fra hele det danske forskningsmiljø, specielt inden for humaniora

• at initiere videnskabelige publikationer gennem opfordring til forskere

• at initiere og medvirke til afholdelse videnskabelige symposier, konferencer mm. med efterfølgende udgivelse

• synliggørelse, formidling og distribution af forskningsudgivelser verden over – hvor igen tidsskriftet, som er internationalt kendt og anerkendt, baner vejen for udbredelse af øvrige publikationer

• samtidig udgivelse af fysisk bog og e-bog samt løbende konvertering af bagkatalog til e-bog for nemmere adgang til publikationerne

• den højeste kvalitet af grafisk tilrettelæggelse af manus og omslag samt den højeste kvalitet af boghåndværk

• målrettet markedsføring

• samarbejde med øvrige forlag af samme kaliber på især nordisk, men også internationalt plan.


Forlaget Spring har siden 1992 udgivet det videnskabelige tidsskrift SPRING og siden 1995 udgivet videnskabelige og skønlitterære værker.

© 1992-2023 All pages within forlagetspring.dk