Solen er ligeglad

Normalpris 298,00 kr

er litteraturen?

Klimakrisen er et af de globalt set mest påtrængende eksistentielle såvel som politiske problemer verden står overfor lige nu. Men er ’the tipping point’ nået, så der er tale om et point of no return? Hvordan navigere i det uundgåelige, så skaderne bliver minimeret så meget som muligt? Eller med et paradoks: Hvordan gøre det umulige, så det mulige kan ske? Det rejser en række spørgsmål af etisk, politisk og ideologisk karakter, som også finder vej til dele af litteraturen. Der er nemlig i de senere år vokset et bredt og nuanceret felt af litteratur frem, lyrik såvel som prosa, som på forskellige måder og i forskellige grader reflekterer klimakrisen, tematisk såvel som æstetisk. Klimakrisen kan i disse værker anskues som en på samme tid poetisk og politisk strategi.

Inden for litteraturkritikken får det konsekvenser i fohhold til, hvordan man læser litteratur, og den såkaldte økokritik er allerede noget, der har delt vandene og som udspalter sig i forskellige retninger. Med denne bog forsøger vi at nærme os nogle af disse problemstillinger og deres implikationer. Genstandsfeltet er primært en række samtidsværker; men tematikken sonderes tillige i tidligere tiders litteratur.
Solen er ligeglad stiller skarpt på klimalitteratur specifikt, og spørger samtidig til kunstens potentielle rolle i forhold til den tid vi lever i, idet forholdet mellem kunst, litteratur og politik debatteres på et mere principielt niveau.

INDHOLD

Indledning
Af Marianne Barlyng 

Spekulative klimafiktioner og økonarrativ forestillingsevne 

Økonarratologisk tropeanalyse af Ekspeditøren 
Af Jens Kramshøj Flinker 

Antropocen stemning 
Emosjon og følelse i dikt av Kristin Berget og Inger Elisabeth Hansen 
Af Hans Kristian S. Rustad 

Nyere skandinavisk sci-fi- og cli-fi-poesi
Af Louise Mønster 

Klima-klasse tur/retur
Utidige og overjordiske perspektiver på Henrik Pontoppidans ”Bonde-Idyl” 
Af Jon Helt Haarder 

Generobring af virkeligheden 
Amitativ litteratur og apokalyptiske utopier 
Af Rasmus Schultz Lorensen 

”Så stop med at snakke om naturen, som om den findes adskilt fra alt andet” 
Mod et sprog for den antropocæne epoke 
Af Martin Rohr Gregersen 

Oldtidens økologi
Økokritiske perspektiver på Gilgamesh
Af Lukas Ballin og Torsten Bøgh Thomsen

Den infra-ordinære natur
Om ”remark”, materiel skrift og melankoli
i C.Y. Frostholms Træmuseet
Af Lilian Munk Rösing

Skammen ved skønhedenOm en ny position i relationerne mellem natur og menneske hos Rasmus Nikolajsen i Tilbage til unaturen og hvad skal vi med al den skønhed? – efterårsdigt
Af Erik Skyum-Nielsen

Solen brænder og teksten brænder op
Analytiske overvejelser over Theis Ørntofts roman Solar
Af Erik Svendsen

Sondringer i økokritikkenEn økonarratologisk analyse af Solar
Af Jens Kramshøj Flinker

Klima uden krise
Af Hans Ulrik Rosengaard
Denatureringsstrategier
Økologi uden natur ifølge Timothy Morton og Per Højholt
Af Jacob Bøggild


Du vil måske også kunne lide