Ledestjerner

Normalpris 298,00 kr

Ti digtere fra hundrede år

Ledestjerner indeholder ti kapitler om en række af de vigtigste danske digtere fra de sidste hundrede år. Det drejer sig dels om digtere, der har været for­billeder for generationer af digtere, som Thorkild Bjørnvig, Klaus Rifbjerg og Henrik Nordbrandt, dels om poeter der i en kort periode som stjerneskud har oplyst den litterære offentlighed, som Emil Bønnelycke, Bo Green Jensen og Yahya Hassan.
Inden for hver af de ti forfatterskaber nærlæses et antal tekster, som leder til og bringes i forbindelse med diskussioner af større litteraturhistoriske strøm­ninger som romantik, symbolisme, modernisme, langdigtstraditionen, konkretisme og interaktions­lyrik eller æstetiske, filosofiske, psykologiske eller sociologiske teorier om migration, økologi, køn, kunstnerisk kvalitet, det groteske og det hæslige.
Endelig belyser de ti forfatterskaber de store eksi­stentielle spørgsmål om kærlighed, angst, længsel, seksualitet, natur, religion og videnskab på en måde, som kun lyrikken med sit unikke, ambivalente og nuancerede sprog er i stand til.

INDHOLD

1. Emil Bønnelycke
Poetisk kvalitet som historisk eller almengyldigt fænomen

2. Thorkild Bjørnvig
Sakralt provisorium, storbykritik og økologi

3. Klaus Rifbjerg
Psykologisk kulegravning og social kritik

4. Vagn Steen
Det konkretistiske eksperimentarium

5. Jørgen Leth
Mellem romantisk inspiration og postmodernistisk konstruktion

6. Pia Tafdrup
Krop, køn og poetisk metafysik

7. Bo Green Jensen
Enhedsoplevelse og idiosynkrasi

8. Henrik Nordbrandt
Mellem symbolisme og grotesk satire

9. Klaus Høeck
Teknikbegejstring, holistisk kristendom, økokritik og eklektisk poetik

10. Yahya Hassan:
Interaktions- og migrationslyrik, det mundtlige langdigt og de sociale og mediale kontekster

Om Drømme og dialoger (2009):

Stein Larsen er en af de få forskere i dansk litteratur, der be­ kender sig mere eller mindre til lyrikken og har brugt det meste af sit arbejdsliv på dette tekstfelt. Og det kan ses. Drømme og dialoger indeholder en overordentlig stor mængde viden, som er blevet omsat i en let tilgængelig udgivelse.
(Susanne Kemp i Spring)

Om Nattehimlens poetik (2011):

Med Nattehimlens poetik markerer Peter Stein Larsen sig som sin generations skarpeste og mest konsekvente læser af lyrik. Han har med stor dygtighed indfriet sit mål om at trænge dybt ind i digternes lyriske verdener.
(Svend Skriver i Kristeligt Dagblad)

En god og stimulerende rejse gennem den nordiske lyrik. Høj professionel klasse og venlig stemt over for læseren
(Torben Brostrøm i Information)

Stein Larsen skriver med nerve og engagement [...] Midt i de lærde ræsonnementer mærker man altid hos ham en umid­ delbar glæde ved ordkunsten og en evne til lade denne glæde forplante sig. [...] Som altid kommer der spændende og inten­ se digtlæsninger ud af Stein Larsens analyser, og indtrykket af, at dansk litteratur aldrig har været så national snæver, som konservative kanonbyggere gerne har villet overbevise os om, bekræftes. (Steen Klitgaard Povlsen i Standart)

Om Poesiens ekspansion (2015):

Det er bare å glede seg over en så lettlest og informert frem­ stilling av samtidspoesien som Stein Larsen står for i den optimistisk pregete Poesiens ekspansion. (Henning Howlid Wärp i Edda)

Om Lyriske linjer (2018):

En teoretisk velinformeret og analytisk velkvalificeret indføring i væsentlige strømninger i poesien. Det kan varmt anbefales at give sig tid til at få alle mellemregningerne med og dermed lade sig inspirere til videre læsning såvel som forskning. (Jacob Ølgaard Nyboe i Edda)


Du vil måske også kunne lide