Kybernetik og Romantik

Normalpris 295,00 kr

Om Klaus Høecks forfatterskab

Siden sin debut i 1966 har Klaus Høeck nærmest uden ophold skrevet myriader af digte om snart sagt hvad som helst – fra datalogi til døden, fra mytologi til myrer, fra romantik til rumskibe, fra syrerock til skak. Kybernetik og romantik går hånd i hånd, og det hele sættes i system på sindrig og forbløffende vis. Høeck hører ganske enkelt til på øverste hylde af det 20. århundredes danske litteratur. 


Denne bog er det første forsøg på at favne det enorme forfatterskab fra dets begyndelse til dets fore­løbigt sidste udgivelse. Bogen er skrevet af ti litteraturforskere og en enkelt skønlitterær forfatter, som tilsammen giver læseren en bred introduktion til et af de mest forunderlige og fascinerende fæno­mener i dansk litteratur.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Kybernetik og romantik. Om Klaus Høecks forfatterskab

Michael Kallesøe Schmidt:
Flad struktur. Vildfarelser i Høecks tidlige forfatterskab

Louise Mønster:
Prøveballon for en ny poesi.
Science fiction-digtet hos Høeck og i aktuel skandinavisk poesi

Jan Rosiek:
En krans af hvide rosenblade.
Vinterrejse med Høecks Hölderlin

Marianne Stidsen:
Historiefilosofiens blindhed.
Natur og eksistens hos Høeck

Erik Skyum-Nielsen:
Høeck og fire skikkelser i engelsk romantik

Ida Dam Juutilainen:
Poesiens styrmand: “alt i en osmose alt i et atom”.
Om Høecks kybernetiske digtning

Sara Nørholm:
Skovens poetik.
Om træer hos Høeck og om Eventyr

Dan Ringgaard:
Det er hverdag i digtet.
Notater til Høecks senere og seneste digte

Peter Stein Larsen:
Teknik, religion og poetologi i Høecks forfatterskab

Frederik Stjernfelt:
Gødel og Höeck.
Selvhenvisningens poesi

Peter Stein Larsen:
Den økokritiske vending i Høecks forfatterskab.
En læsning af Password

Morten Søndergaard:
Monolog for Høeck