Frederik Stjernfelt

Rum og fænomenologi
Rum og fænomenologi
Anders Michelsen og Frederik Stjernfelt (red.)

INDHOLD

Frederik Tygstrup: Rummet, byen og teksten
Søren Harnow Klausen: Rumbegrebet...
Læs mere

Kybernetik og Romantik
Kybernetik og Romantik
Red. af Peter Stein Larsen, Michael Kallesøe Schmidt, Frederik Stjernfelt

Om Klaus Høecks forfatterskab

Siden sin debut i 1966 har Klaus Høeck nærmest uden ophol...
Læs mere