Marianne Barlyng (red.) & Anders Ehlers Dam (gæstered.)

Tidsskriftet SPRING nr. 48

Normalpris 168,00 kr
INDHOLD

Anders Ehlers Dam
Øjebliksbilleder fra 1920
Indledning

Marianne Barlyng
Øje-Blik
Til et billede af Gerda Wegener

Elsebeth Aasted Schanz
Censur eller sund fornuft?
Afstemningsplakater fra grænseændringen i 1920

Lea Allouche
Hver gang for første gang
Astrid Noack rejser til Paris

Peter Stein Larsen
En Digter af europæiske Dimensioner?
En læsning og kvalitetsdiskussion af Emil Bønnelyckes Gadens Legende

Torben Jelsbak
Den latterlige revolution
Tom Kristensens litterære debut Fribytterdrømme

Johnny Kondrup
Ingen vej tilbage
Jacob Paludans modernitetskritik

Bodil Marie Thomsen
At give filmen et ansigt, at demaskere kønnet
om Die Asta og Hamlet

Jens Lohfert Jørgensen
Psykoanalysen kommer til danmark

Ivy York Möller-Christensen
”Jeg sidder på dine vegne...”
Digteren Harald Bergstedts vej til nazismen

Ulrik Lehrmann
Verdensøjeblikket og modernitetens tekstur

Anne-Marie Mai
I brand!
Karin Michaëlis’ og Béla Balázs’ dagbogsroman, 30 Dages Laan

Markus Floris Christensen
Ekspressionisme og dionysisk livsangst i Svend Borbergs Ingen

Jon Helt Haarder
Enhver, som træder frem for et publikum, han står på et teater og må gøgle
Into the wild med Henrik Pontoppidans En Vinterrejse

Lars Handesten
Årets populære romaner 1920