Tidsskriftet SPRING nr. 44

Normalpris 168,00 kr

INDHOLD

Adam Paulsen
ANDETHEDENS POETIK Natursyn og protest i Thorkild Bjørnvigs lyrik

Peter Stein Larsen

TRE SPOR I THORKILD BJØRNVIGS LYRIK

Jan Rosiek

AT SKRIVE DET ANDET

Natur og kosmos i Thorkild Bjørnvigs lyrik

Erik Svendsen

THORKILD BJØRNVIGS MILJØDIGTE OG ESSAYS FRA 1970’ERNE

Nils Gunder Hansen

DEN GANG THORKILD BJØRNVIG BEGYNDTE MED ”BEGYNDELSEN” En undersøgelse af et tema, der forsvandt i et forfatterskab

Anders Ehlers Dam

SVANESANGE

Døende fugle hos Thorkild Bjørnvig og Robinson Jeffers

Malene Breunig

A WHOLE WAY OF LIFE

Dansk hygge som national livsstilsmarkør og globalt smagsfællesskab

Svend Skriver

BØLGEN AF STILHED

En nærlæsning af Kim Leines Kalak

René Rasmussen

SKAM OG SKYLD HOS PABLO LLAMBÍAS OG YAHYA HASSAN

Steen Beck

AT ARVE SIG SELV

En analyse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per og nogle bemærkninger til Bille Augusts film

Jon Helt Haarder
HVAD VIL MÆND?

Mænd, kvinder, kærlighedsgaver og selvrealisering i Lykke-Per

Per Jacobsen

TO TIDSSKRIFTER

J.P. Jacobsen i det moderne gennembruds to tidsskrifte