Tidsskriftet SPRING nr. 40

Normalpris 168,00 kr
INDHOLD

Forord

Niklas Ilsted Smith
MØLLEN

Lars Handesten
DER ER NOGET GALT I DANMARK
Bidrag til kritikken af de danske kulturkløfter

Jens Tang Kristensen
DER ER ET YNKELIGT LAND
Om Peter Carlsens kunst som anti-national strategi

Lilian Munk Rösing
AT TAGE SIN LUDERDOM PÅ SIG
Yahya Hassan læst med Eric Santner

Anne Birgitte Richard
POLITISKE BILLEDER?
Nation, køn og verden i moderne billedkunst

Stephanie Stassen og Sarah Thelin
POETISK AVANTGARDE
Internetpoeter i en medialiseret tidsalder
- om Caspar Eric og Rasmus Halling Nielsen

Torsten Bøgh Thomsen
STYRET AF SYG NORMALITET
Krop og natur i dansk samtidsdigtning
- om Caspar Eric, Rasmus Nikolajsen og Liv Sejrbo Lidegaard

Camilla Zuleger
FRI MIG FOR STRESSSYMPTOMER, SHHH
En læsning af stressreaktioner ud fra et rumteoretisk perspektiv hos Lars Skinnebach & Theis Ørntoft

Torben Jelsbak
SOCIAL MØNSTERBRYDNING, FADERMORD OG FORFATTERINITIERING I MORTEN PAPES PLANEN

Jacob Bøggild
“MUSIKKEN FRA DENGANG DE VAR ET FÆLLESSKAB”
Jan Sonnergaards Frysende våde vejbaner

Erik Svendsen
BEGÆRET OG HVERDAGENS SORTE HULLER
Bjørn Rasmussen, Naja Marie Aidt og Jan Sonnergaard

René Rasmussen
P P P (PATERNITET, PSYKOSE OG PSYKIATRI)
om Bjørn Rasmussens Ming

Svend Skriver
DEN RADIKALE EUROPÆER
Om internationaliseringsstrategier i Emigrantlitteraturen af Georg Brandes – en historiografisk analyse


Omslag: Peter Carlsen - Slaget ved Lyndanis 1219 (2015)