Tidsskriftet SPRING nr. 37

Normalpris 168,00 kr
INDHOLD

Forord

Mikkel Bruun Zangenberg
Kernefamilien som fantom eller som norm     
Familiemønstre i den skandinaviske, litterære senmodernitet, med 
fokus på Yahya Hassan, Lone Aburas, Lars Frost og Pablo Llambías

Torben Jelsbak & Hans Ulrik Rosengaard
Fadermord
og andre æstetiske overlevelsesstrategier hos Kim Leine, 
Yahya Hassan og Asta Olivia Nordenhof

Jens Kramshøj Flinker
Den satans familie – den satans konkurrence
Ideologikritiske analyser af familien i dansk samtidslitteratur

Erik Svendsen
Familiebilleder, sociologi og ny dansk prosa

Hans Ulrik Rosengaard
Privacy og selvbeskrivelse

Inger Christensen
”Sort vind” (1960)

Erik Skyum-Nielsen
Bittersød eros sat i system
En læsning af Inger Christensens digt ”Sort vind” (1960)

Lars Handesten
99% litteratur
Mod en ny litteraturhistorieskrivning

Jacob Ølgaard Nyboe
Madsen og det matematisk sublime

Erik Skyum-Nielsen
Skamløshed og skyld hos Bent Vinn Nielsen