Stemme & spor

Normalpris 298,00 kr

Bevidsthed og retorik hos Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen

Bogen gennemgår forfatterskabernes lyriske værker frem til 2015 på baggrund af bevidsthedsrettede og sprogligt fokuserede læsninger. Desuden gives teoretiske introduktioner i en sammenhængende og indledende teorihistorie. For det første tegner bogen et billede af den subjektive bevidsthed, som kommer til udtryk i forfatterskabernes digte. Som en anden pointe påpeges en sproglig vending i ny dansk poesi, som er, hævder bogen, begyndende i disse tre forfatterskaber.