Moderne litteraturteori 2

Normalpris 275,00 kr

Dette værk i to bind udgør en kritisk introduktion til en række centrale teoretikere inden for litteraturforskningen, som denne har udfoldet sig de sidste 30 år i danske universitetssammenhænge: Paul Ricoeur, Georg Lukács, Walter Benjamin, Umberto Eco, Roland Barthes samt Jacques Derrida og Paul de Man. Bogen er primært rettet til studerende på højere læreranstalter, som ikke blot ønsker en introduktion til anførte teoretikere, men også en kritisk indfaldsvinkel hertil.
Ricoeur, Lukács og Benjamin behandles i bind 1, mens bind 2 behandler de øvrige.