Litteratur i 00'erne

Normalpris 198,00 kr

Hvis vi har lært noget af 00’erne, er det, at virkelighe- den ikke er ideologifri. At 9/11, systemskiftet, krigen mod terror, klimakatastrofer, økonomiske højkonjunkturer og sammenbrud alt sammen har været afgørende for de værdier, det sprog og det syn, vi i dag har på os selv og verden. Alligevel er denne historie endnu ikke fortalt og udforsket i den litteratur, som er vokset frem i 00’erne.

Igennem analyser og læsninger af 50 forskellige værker undersøger bogen 00’ernes litteratur og åbner samtidig et felt i den litterære metodepraksis. Bogen er således en invitation til at se verden med ’andre øjne’ og ikke mindst læse litteratur på en anden måde – som supplement til mere gængse læsestrategier.

Bogen sammentænker bl.a. sociologen Pierre Bourdieu og den slovenske ideologikritiker Slavoj Žižeks teorier som grundlag for en ny ideologikritik. Udgangspunk- tet for denne ideologikritik er ikke som førhen en kritik af litteraturens ideologi, men en afdækning af de ideologier, der hersker i samtiden og dermed i litteraturen – ideologier som det ofte siges ikke eksisterer mere.