Litterære lidenskaber Bind II
Litterære lidenskaber Bind II

Litterære lidenskaber Bind II

Normalpris 398,00 kr

Udenlandsk og teoretisk

Sartre mente, at mennesket er en passion inutile, og det er da muligt, at lidenskab i sidste instans er unyttig og forgæves, men undervejs er den uundværlig og livgivende.

Litterære lidenskaber I-II sætter sig for at vidne om en tilstand, som Thomas Mann har givet den bedste beskrivelse af: “Hengivelse i forening med erkendelse – lige netop det er passion”.

Det første bind indeholder læsninger af dansk lyrik fra Ingemann og Aarestrup til Signe Gjessing, en sektion om Johannes V. Jensen og en diskussion af vigtige begreber i fortælleanalysen.

Det andet bind foranstalter en løbende dialog med international filosofi og litteraturteori, ofte i forbindelse med markante digtere i tysk, engelsk og amerikansk litteratur, bl.a. Hölderlin, Rilke, Celan, Wordsworth og Stevens.

Indhold
1. Harold Bloom.
Agonist
2. Litterær pathos.
Fra Aristoteles til Bloom
3. “O du”.
Tiltaleformer hos Ewald
4. At erindre entusiasmen.
Revolutionens spor hos Hölderlin
5. Wordsworths digtning.
En påskønnelse
6. Den skabende fantasis natur.
Wordsworth 
7. Poststrukturel, postmoderne, postpost …
Teori, litteratur, læsning
8. Subjekt og intentionalitet.
Fra nykritik til dekonstruktion
9. Paul de Man
og den sublime kritik
10. Vejvisere i Kannitverstan.
Dekonstruktion og moderne hermetik
11. Retorikkens rehabilitering og retorisk læsning
12. Lysningens stemmer.
Tænkning og lyrik hos Heidegger
13. Arbejder, smerte og linje.
Jünger og Heidegger
14. Fejlslagets allegorier.
Linjer mellem Frankfurt og Yale
15. Organisk helhed og ironisk tid.
Paul de Mans læsning af Romanens teori
16. “I can’t go on, I’ll go on”.
Adorno og den moderne roman
17. Nordisk og europæisk moderne
18. Skræk, gråd, kommunion.
Det sublime hos Burke, Adorno og Stevens
19. Intethedens metier og salighedens figurationer.
Wallace Stevens