Lars Handesten, Jon Helt Haarder & Camilla Schwartz (Red.)

Læsninger på tværs

Normalpris 395,00 kr

Litteraturhistorie i praksis

Læsninger på tværs er skrevet med afsæt i skribenternes stærke og forskelligartede interesser for dansk litteratur. De har sam­men ønsket at lave en bog, hvor litterære tekster fra før og nu sættes i dialog med hinanden – både på måder der respekte­rer traditionel kronologi og i mere utraditio­nelle sammensætninger. På den måde kan bogen fungere som sekundærlitteratur, når man som studerende skal skrive litteratur­historiske opgaver, eller som idekatalog for undervisere der forbereder sig på at møde moderne læsere. Skribenterne befinder sig i alle akademisk aktive aldre og kommer fra alle landets universiteter, og Læsninger på tværs er tænkt som et forhåbentlig inspire­rende supplement til de gængse danske litteraturhistorier.

INDHOLD

Indledning: Om kritik og kærlighed
Af Jon Helt Haarder, Camilla Schwartz og Lars Handesten 
 
FØRSTE DEL: Tekster og kontekster
Introduktion til litteraturhistorisk teori og metode
Af Lars Handesten og Simona Zetterberg-Nielsen 

Periodebegreberne i dansk litteraturhistorie
Hvad kan de bruges til?
Af Lasse Horne Kjældgaard 

Fodrejser
(Om-)veje i det historiske felt
Af Ulrik Lehrmann 

ANDEL DEL: Receptionshistorier
På sporet af den tabte tid
Vølvens spådom og litteraturhistorie som tidsmigration
Af Torben Jelsbak 

Receptionshistorier
Tre værker og en forfatter igennem tiden
Af Lars Handesten  

Det moderne sammenbrud
Constance Ring læst og påskrevet fra 1800’erne til i dag
Af Anne Birgitte Richard 

En litteraturhistorisk studie af paratekst
Om forordene til 1700-tallets første danske romaner og nye autofiktive værker
Af Simona Zetterberg-Nielsen 

Intimitetshunger og retræteforsøg
Robert Walser i dansk samtidslitteratur som virkningshistorisk case 
Af Johanne Gormsen Schmidt 

Sonetter og kærlighed på tværs
Af Louise Mønster  

TREDJE DEL: Motiver på tværs
Guldalderens arvesølv
Romantikreferencer i samtidens danske natur- og økolitteratur
Af Torsten Bøgh Thomsen 

Drømmen om et sted
Paradisforestillinger i moderne litteratur 
Af Karin Esmann Knudsen 

Naturen kalder
Skoven som romantisk og moderne tilflugtssted 
Af Malene Breunig 

Du danske ghetto
Betonblokkenes danske litteraturhistorie
Af Jon Helt Haarder 

De indre farvande
Et sindbillede i dansk lyrik
Af Jørgen Aabenhus 

Hysteri på tværs
Fra myndighedslængsel til voksenfobi, fra Skram til Lind, Nordenhof og Rasmussen 
Af Camilla Schwartz  

Litteraturen og følelsernes historie
Apati hos Leonora Christina, Herman Bang og Theis Ørntoft 
Af Jens Lohfert Jørgensen 

Tabte paradiser og indre helveder
Om angst som en tematisk linje i dansk litteraturhistorie 
Af Jacob Bøggild  

Poetiske kram på tværs af århundreder
Et show med digte af Michael Strunge, Schack von Staffeldt, Erik Knudsen, 
Klaus Høeck, Edith Södergran og David Bowie 
Af Anne-Marie Mai