Jacob Bøggild

En sådan konstellation findes ikke

Normalpris 248,00 kr

Et essay om Lars von Triers Antichrist, Melancholia & Nymphomaniac

Lars von Triers trilogi af film om ekstreme mentale tilstande – Antichrist (2009), Melancholia (2011) og Nymphomaniac (2013) – udgør uden tvivl den danske auteurs magnum opus. Samtidig er hver film i sig selv et kompromisløst mesterværk.

En sådan konstellation findes ikke (hvis titel udgøres af en replik fra Antichrist) præsenterer analyser af alle tre film. Samtidig vises det, hvordan filmene refererer til hinanden indbyrdes og kommer til at udgøre et samlet værk. Det påpeges også, i hvor høj grad alle tre film refererer til andre film og til litte­rære og filosofiske værker. Bogen giver således et inciterende indblik i von Triers arbejdsmetode og kunstneriske strategi.