Billedtale

Normalpris 98,00 kr

Om mødet mellem billedkunst og litteratur hos Gunna Ekelöf, Ole Sarvig og Per Højholt

Gunnar Ekelöf, Ole Sarvig og Per Højholt er blandt de nordiske forfattere i det 20. århundrede, som har beskæftiget sig mest indgående med billedkunst. Billedtale beskriver disse forfatteres afgørende møder med billedkunsten og undersøger, hvordan teksterne giver stemme til malerier og skulpturer – hvordan møderne bliver til billedtale.  
Møderne med billedkunsten påvirker forfatternes tænkning over deres egen kunst, men møderne afslører også en magtkamp mellem litteratur og billedkunst. Der er således ofte en sigende modsætning mellem forfatternes mere overordnede, refleksive essays, hvor billedkunsten fremstilles som forbillede for digtningens form og erkendelsesmuligheder og samme forfatteres billedbeskrivende tekster, hvor billedkunsten på radikal vis transformeres og underordnes sproget.
Foruden denne problematik giver Billedtale en kritisk introduktion til den forskningstradition, der har udforsket mødet mellem litteratur og billedkunst og overvejende fokuseret på kunstarternes ligheder. Undervejs diskuteres begreberne sprog og billede, som gennem det 20. århundredes modernisme undergår store forandringer og har afgørende betydning for de behandlede forfatteres tænkning over mødet med billedkunsten.