Flere redaktører

Abens poetik

Normalpris 98,00 kr

Portræt af Peter Høeghs forfatterskab
Redigeret af Agnete Bay Harsberg og Lilian Munk Rösing

Abens poetik forsøger at indfange de to mest påfaldende kendetegn ved Peter Høegs forfatterskab: civilisationskritikken og efterabningen. På den ene side sværmeriet for naturen, kvinderne, børnene, aberne, på den anden side efterabningen af den vesterlandske traditions store forfattere og tænkere.
Bogen består af 19 artikler, der fra hver sin angrebsvinkel forsøger at udrede nogle af trådene i det tætte intertekstuelle væv, som Peter Høegs tekster udgør. Tråde, der kommer fra specifikke værker, fra litterære genrer, fra filosofien, fra naturvidenskaben. Men bidragene nøjes ikke med at pege på de andre tekster, der er til stede i Høegs forfatterskab; de overvejer også hvilken kvalitet, dette åbenlyse sammenvæv giver forfatterskabet. Original virtuositet i verdensklasse, prægtig pastiche eller plat plagiat?