18 billedtekster

Normalpris 78,00 kr

INDHOLD

Henrik Wivel: At vippe på stolen
Poul Behrendt: Som i et spejl - en stereografisk læsning
Johs. H. Christensen: Den, der ligger ned
Lars Handesten: Til en radering af Sys Hindsbo
Jørgen Bonde Jensen: Et votivbillede - om Dea Trier Mørchs politiske realisme
Tine Bach: Triumf og tragedie - om den jødiske emancipation i Danmark
Annette Fryd: 3 x 1
Frans Gregersen: Noter om Betty og det anfægtede subjekt
Erik A. Nielsen: Hermeneutikkens gud
Erik Svendsen: Maleren og hermeneutikeren
Gunilla Hermansson: Strunt - om et møde
Sune Auken: Det eskatologiske sideblik
Marie-Louise Svane: Strøbeks himmel
Martin Zerlang: Glødende fokus
Jette Lundbo Levy: Eventyr i skulptur
Ib Poulsen: På cykel med Duchamp
Karin Sanders: Landskabserindring - et arkæologisk fotografi
Marianne Barlyng: Omvej gennem skoven