Månens mærker

Normalpris 275,00 kr Udsalgspris 148,00 kr

Bogen søger at forene det kyndige og kærlige indblik med det klargørende og sammenhængsskabende overblik.
Indblikket kommer med de mange vidt forskellige personlige udsagn om et nært, praktisk og kunstnerisk samarbejde med forfatteren: artikler af Klaus Rifbjerg, Palle Kjærulff-Schmidt, Povl Dissing. Jarl Borgen, Cynthia Andersen med mellem- og kaldenavnet Rosalina. Og udsagn af Benny Andersen selv i en værkstedssamtale.
Overblikket tilvejebringes ved omfattende indkredsninger på langs og på tværs af forfatterskabet. Det følges nemlig i sit omfattende kronologiske forløb gennem ca. 50 år inden for de vigtigste genrer: lyrikken, prosaen, viserne og børnebøgerne. Her fremhæves både kontinuiteten og nybruddene i Benny Andersens produktion. Ved tværgående sonderinger belyses humoren som vandmærket i hans digtning. Ud over livsholdningen belyses hans temaer og motiver, hans poetik, hans overraskende, uortodokst eksperimenterende og grænseoverskridende forestillings- og sprogunivers.
Endelig undersøges modtagelsen af hans digtning, idet pressens reaktion på digtsamlingerne fra først i 1960'erne sammenholdes med den reaktion forfatteren fik på sine digte i 1990'erne. I forlængelse heraf fokuseres der på forfatterens iøjnefaldende popularitet og de omkostninger, den kan have.