Tidsskriftet SPRING nr. 50

Normalpris 168,00 kr

Frihed og krise
Vi er i dag, som det er blevet fremhævet i mange sammenhænge, indlejret i en større krop af katastrofer end måske nogensinde før. Kriserne står i kø, coronakrise, klimakrise, biodiversitetskrise, flygtningekrise, finanskrise, krig i Europa... I dette nummer af Spring retter vi spotlyset mod krisebegrebet, men det i en mere udvidet betydning, idet det ikke kun skal handle om nogle af de nævnte kriser, men også om kriser på forskellige andre eksistentielle og mentalpsykologiske niveauer.  Tæt forbundet med krisebegrebet står spørgsmålet om frihed. Spørgs­målet er, i hvor høj grad og hvorvidt vi overhovedet har et frit valg i forhold til at navigere i og finde mulige udveje af kriserne, ikke mindst i forhold til de overordnede geopolitiske verdensordener. Graden af frihed spiller ind, når det kommer til de valg, vi som mennesker ønsker at tage i forhold til (stor)politiske kriser, men netop også de mere personlige eksistentielle valg når det gælder køn, seksualitet, religion, moderskab, uddannelse, arbejde osv. Det altoverskyggende samfundsmæssige fokus på økonomisk frihed synes imidlertid at have kørt frihedens andre værdier ud på et sidespor og sat menneskets værdighed på spil. Hvad sker der, når vores frihed bliver indskrænket? Og hvad er det, der sætter grænserne for vores frihed? Og hvordan spiller det ind i samtidens litteratur? 

Det er blot nogle få af den lange række af undrende spørgsmål, man kan stille, når det gælder komplicerede størrelser som frihed og krise, og som bliver forsøgt besvaret og nuanceret i artiklerne til dette nummer af Spring. 

INDHOLD

Forord

Erik Svendsen
Frihed – det bedste guld?

Torsten Bøgh Thomsen
Vi har brug for arkadien, når virkeligheden er Rom.
Pastoralens relevans i klimakrisetider.
Duncan Wieses Tityrus

Johanne Gormsen Schmidt
På indersiden af frihedskampen.
Om Rasmus Nikolajsens Måske sjælen

Anita Mašková
Fra underkastet antagonist til grænseopløsende helt.
Om graviditetsfigurens forvandlinger i feministisk tænkning – og moderkroppen som politisk domæne og kunstnerisk materiale hos Kirsten Justesen

Camilla Schwartz
How to make a quilt.
Tilvalg og fravalg af moderskab i samtidslitteraturen

Peter Stein Larsen
Radikal frihed og oprør i Klaus Høecks
Sorte sonetter og Lone Aburas’ Den sorte bog

Christian Steentofte Andersen
”Fra 1. maj til mig først”.
Københavns gentrificering og sociale kriser i Lone Aburas’ Føtexsøen

Jacob Bøggild
Den mærkværdige institution kaldet litteratur. Tanker om den kunstneriske frihed,
der tages i et digt af Madame Nielsen

Lilian Munk Rösing
Intertekstuel krisehåndtering.
Om Harald Voetmanns Amduat. En iltmaskine og H.C. Andersens Quarantaine-Dagbog

Erik Skyum-Nielsen
Forankring og drøm om forandring.
Tre romaner af Merete Pryds Helle


Du vil måske også kunne lide