Anders Michelsen

Rum og fænomenologi
Rum og fænomenologi
Anders Michelsen og Frederik Stjernfelt (red.)

INDHOLD

Frederik Tygstrup: Rummet, byen og teksten
Søren Harnow Klausen: Rumbegrebet...
Læs mere