Peter Stein Larsen, født 1959, er dr.phil. og professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Leder af forskningsprojektet ”Comtemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media”. Anmelder ved Kristeligt Dagblad. Har skrevet bøger og artikler om romantik, modernisme, metafiktion, genreteori, fortælleteori, poetisk formsprog og en lang række ældre og nyere nordiske forfatterskaber. Har udgivet Digtets krystal (1997), Modernistiske outsidere (1998), Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Nattehimlens poetik (2011) og Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidslyrik (2015).