Cecil Bødker
Cecil Bødker

Af Hanne Godtfeldt


Siger man Cecil Bødker, nikker de fleste genkendende, og tænker som oftest på den yndede børnebogsforfatter. Sekundærlitteratur om hendes voksenforfatterskab eksi- sterer stort set kun i litteraturhistoriske oversigtsværker, til trods for at Bødker har modtaget et væld af priser for både børne- og voksenlitteraturen, heriblandt Det Dan- ske Akademis Store Pris.
Cecil Bødker som Arena-modernist viser, hvordan Bødker i 1960’erne ydede et banebrydende bidrag til Arenamo- dernismens fornyelse af romangenren i dansk litteratur. Hendes værker forbinder sig æstetisk stærkt med euro- pæisk prosamodernisme, og de gør det vel at mærke på en original måde. Med tyngde og lethed skriver Bødker i intens dialog med og selvstændig forlængelse af Samu- el Beckett. Hermed foregriber hun i vidt omfang ikke mindst Per Højholt.
I Cecil Bødkers glemte, radikalt eksperimenterende ro- man Pap (1967) føler man sig som læser umiddelbart fa- scineret og underholdt, og samtidig vækkes eksistentielle spørgsmål om identitet, sprog og subjektivitet såvel som spørgsmålet om, hvad en roman egentlig er.
Med denne udgivelse ønsker Hanne Godtfeldt at bane vej for en anerkendelse af Cecil Bødkers oversete indsats. Og i et større perspektiv håber hun, at bogen kan bidrage til at ændre den endnu vedholdende tendens til, at litte- raturhistorien skrives over fortrinsvis mandlige forfatter- skaber.sider. ISBN
978879335
kr 248.00
×